SSC GDL CA

Auditas

Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) yra patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas ir sudaro:

  • Kvalifikuotas laiko žymas
  • Kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus
  • Kvalifikuotus elektroninio spaudo sertifikatus
  • Kvalifikuotus Interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatus
  • ir teikia kvalifikuoto elektroninio parašo bei spaudo tikrinimo paslauga.


Paspauskite 2017 kairėje pusėje ir susipažinkite su atitikties vertinimo nepriklausomo tarptautinio audito išvadomis.